Tag Archives: teoloji

God And Risk

Tanrı ve Risk Üzerine

Mantıklı olan risk ve ödüle göre karar vermektir. Hayatın her aşamasında karar verirken (farketmesek de) alacağımız riski ve elde edeceğimiz faydayı kıyaslayarak aksiyon alırız (ya da doğrusu budur). “Aptallık” diye tanımladığımız aksiyonlar bariz şekilde bu denklemin zarar yönüne eğilim gösterdiğimiz aksiyonlarımızdır. Aksiyonumuz, aksiyonun sonuçlanma oranları, sonuçlarımızın getirisi ve riski aşağıdaki gibi olsun. X Aksiyonunda A […]